Service

Förutom försäljning består vår kärnverksamhet av kontinuerlig service och underhåll av elverk, elmotorer, pumpar, fläktaggregat m.m. I våra verkstäder i Simrishamn och Ystad kan vi serva enheter på upp till 6,5 ton. Handlar det om större enheter genomför vi reparationer och underhåll i era lokaler.