Frekvensomriktare

Minska er energiförbrukning och få bättre styrning

Vi erbjuder frekvensomriktare och styrning för de flesta motorer, pumpar & fläktar. Genom rätt val av frekvensomriktare säkerställer man optimala driftförhållanden med minimal energiförbrukning. I de flesta fall kan man uppnå stora besparingar jämfört med drift utan frekvensomriktare. Investeringen i en frekvensomriktare återbetalar sig ofta inom en kort period.