Laseruppriktning

Förebygg skador och förläng livstiden på era maskiner

Vi erbjuder axeluppriktning med laser för nya och befintliga installationer. Genom att rikta upp motorer, fläktar & pumpar säkerställer man maximal driftsäkerhet. En korrekt uppriktad maskin har mindre slitage på delar vilket maximerar livslängden.